1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „AESTHETA“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „AESTHETA“, juridinio asmens kodas 302666580, PVM mokėtojo kodas LT100006374111, registruotos buveinės adresas Ateities g. 31B, Vilnius, korespondencijos adresas Ateities g. 31B-301, LT-06326 Vilnius. Elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.aestheta.lt

1.3. Pardavėjo (UAB “AESTHETA”) banko sąskaitos – AB Swedbank, A/s LT137300010128378158, banko kodas 73000. AB Luminor (DNB) bankas, A/s LT784010042403969378, banko kodas 40100. Paysera, A/s LT513500010002287539.

1.4. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (pilnametis, kurios veiksnumas nėra ribotas teismo tvarka); nepilnametis 14-18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejus); juridinis asmuo; visų minėtų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB “AESTHETA” (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių (Pirkėjas ir Pardavėjas kartu) atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.aestheta.lt.

1.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, jos yra aiškiai suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.7. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti ir pildyti Taisykles. Tolimesniems Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams galioja pirkimo metu galiojusios Taisyklės. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su pakeitimais ir juos aiškiai supranta bei įsipareigoja jų laikytis.

1.8. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas aestheta.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Toliau“.

 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.aestheta.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.aestheta.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.aestheta.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes pardavėjo (UAB AESTHETA) fizinėje parduotuvėje (Ateities g. 31B, Vilniuje, Ateities Trio verslo centre, C įėjimas, 3 aukštas.), privalo tai padaryti per Taisyklėse nurodytus terminus.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą pristatymo adresą.

 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.2. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politika nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politika nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

 

5. Prekės, prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

5.2. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

5.3. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

5.4. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

5.5. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas. Jei užsakymas neapmokamas per 5 d.d., pardavėjas pasilieka teisę jį atšaukti.

5.7. Sąskaita faktūra siunčiama pirkėjui el. būdu į registracijos metu nurodytą el. pašto adresą.

 

6. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

6.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

6.1.1. fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

6.1.2. fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

6.1.3. juridiniai asmenys.

6.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

6.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

6.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

6.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus kitą mokėjimo būdą - jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

6.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

6.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

6.8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė išankstinė sąskaita ir Pirkėjui pageidaujant, PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

6.9. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.5 punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

7. Pristatymas

7.1. Tiksli standartinė pristatymo kaina yra 3.50 Eur. Jei užsakymo suma lygi arba viršija 45 Eur, pristatymo kainai taikoma 100% nuolaida.

7.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti užsakymo sumą, nuo kurios vykdomas nemokamas užsakymo pristatymas.

7.3. Pristatymo kaina Kuršių Nerijoje 30 Eur.

7.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už užsakytas prekes ir transportavimo išlaidas, jei jos turi būti priskaičiuotos.

7.5. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame punkte nurodytą terminą, ypač šventiniais laikotarpiais, ar dėl kurjerių paslaugas teikiančios įmonės darbo trukdžių ir nenumatytų aplinkybių.

7.6. Tiksli prekių pristatymo data nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime. Pranešimas siunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju kurjeris siuntą grąžina Siuntėjui (Pardavėjui).

7.8. Kai Pirkėjas priima siuntą ir pasirašo siuntos lydinčiame dokumente (popieriniame arba elektroniniame manifeste) be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos siuntą lydinčiame dokumente, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

7.9. Remiantis taisyklių 2.8 punktu, jei Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą ar pristačius į nurodytą adresą Pirkėjas nori pakeisti pristatymo adresą, taikomas 3 EUR mokestis, kurį apmoka Pirkėjas.

7.10.Jei pirkėjas atsisako priimti siuntą arba kurjeris negali pristatyti siuntos dėl Pirkėjo kaltės, pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami.

7.11. Pirkėjas, pasirinkęs atsiėmimą fizinėje Pardavėjo parduotuvėje (Ateities g. 31B, Vilnius, Ateities Trio verslo centras, C įėjimas, 3 aukštas), įsipareigoja atsiimti užsakymą per 5 d.d. Jei per nurodytą terminą užsakymas neatsiimamas, pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą.

 

8. Nekokybiškų prekių grąžinimas

8.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų tvarka.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį.

8.3. Pirkėjas, grąžindamas netinkamos kokybės prekes, turi laikytis šių sąlygų:

8.3.1. prekė privalo būti nepraradusi prekinės išvaizdos (su nepažeistomis, originaliomis etiketėmis, nenuplėštomis apsauginėmis plėvelėmis, neprasuktos ir kt.) (netaikoma grąžinant nekokybišką prekę), nenaudota.

8.3.2. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

8.3.3. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.3.5. grąžinant prekę privaloma pateikti įsigijimo dokumentus;

8.3.6. nekokybišką prekę Pirkėjas gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

8.3.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3 straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.4. Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.6. Gavus prašymą, Pardavėjas įsipareigoja per 2 darbo dienas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekės grąžinimo detales.

8.7. Pardavėjas gavęs prekę ir įsitikinęs, kad prekė yra nenaudota, įsipareigoja per 5 d.d. grąžinti pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

9.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 

10. Kitos nuostatos

10.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

10.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

10.3. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

10.4. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

10.5. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.6. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.7. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.